You are here:

Hvordan kommer jeg i gang med at spille golf

Er du fyldt 19 år, og har du ikke spillet golf før, så kan du starte med et 3 måneders prøvemedlemskab, som giver ret til 5 gratis træningslektioner, og fri benyttelse af driving range, indspilsgreen, puttinggreen, Pay & Play bane og klubhusfaciliteter.
Med henblik på godkendelse til medlemskab af klubben skal du gennemføre et nærmere fastlagt uddannelsesprogram, som kan gennemføres indenfor en tidshorisont på 3 måneder.
Gennemfører du uddannelsen på kortere tid end 3 måneder så kan du kan du straks blive medlem af klubben. Men først når du har betalt restkontingent for indeværende halvår, og eventuelt indskud som senior fuldtidsmedlem, må du spille på 18 hulsbanen.

Et prøvemedlemskab er en nem måde at komme i gang på, hvis du ikke har prøvet at spille golf før.

Udstyr 
Til de første træningslektioner hos træneren er det muligt at låne det nødvendige udstyr.

Træningsmuligheder
Hos klubbens træner kan der for egen regning bestilles ekstra træningslektioner, når der er dele af spillet, som man gerne vil have rettet eller forbedret.
Ekstra lektioner bookes hos træneren i sekretariatets åbningstid eller på tlf. 75 44 14 54 – 20 88 50 52.

Regelinformation
Du skal deltage i to regelinformationer i klubhuset. Regelinformationen skal gennemføres i rækkefølge A & B.

Modul A:
Omfatter information om de vigtigste golfregler, hvordan du bruger regelbogen, samt hvordan du kommer videre.

Modul B:
Omfatter repetition af de vigtigste golfregler, der afsluttes med en skriftlig regelprøve, samt vejledning om handicap og etikette.

Er du nybegynder kan du deltage i begynderturneringer. Her vil man sammen med mere øvede spillere få hjælp og vejledning i hvordan man bliver en mere habil golfspiller. Når du bliver bedre til at spille golf og kommer længere ned i handicap, kan du deltage i mange forskellige klubarrangementer.

Sport for alle uanset alder
Golf kan spilles hele livet igennem fra barndommen til alderdommen og handicapsystemet gør, at man kan konkurrere med andre spillere på alle niveauer. Begynder du i en ung alder har du via klubbens junior og elitearbejde mulighed for at opnå sportslig succes. Er du ældre, er der mange udfordringer i klubbens turneringer og andre klubbers turneringer. Medlemskabet giver tillige, mod betaling, adgang til at spille på golfbaner over hele verden.

Personlig udfordring
Uanset hvor ofte du spiller eller træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt. Du vil opleve dage hvor alt lykkes og dage hvor du helst vil sælge dit golfudstyr. Golf er en stadig udfordring til din fysik og temperament.

Sundheden
En undersøgelse fra Karolinska Instituttet i Stockholm har vist, at golfspillere i gennemsnit lever 5 år længere end resten af befolkningen, så på den baggrund kan det være en god investering at komme i gang med golfspillet.

Det sociale aspekt
Golf giver gode muligheder for socialt samvær. Børn, forældre og bedsteforældre eller anden familie kan mødes på banen. Venner, forretningsforbindelser, klubmedlemmer mv.  Her er mulighed for at finde nye venner og spillepartnere blandt klubbens medlemmer. Efter spillet kan samværet fortsættes i klubhuset eller på terrassen.

Naturoplevelsen
Oplev banen en tidlig morgen når solen står op eller oplev den ved aftenskumringen når vildtet kommer frem. Banepersonalet gør sig store anstrengelser for at drive og pleje banen i pagt med naturen.