You are here:

Old Girls

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Spilletid tirsdag i tidsrummet 09.00 – 13.30. Der startes ud fra forskellige teesteder.

Se spilleplan for sæson 2021

Old Girls er åben for nye medlemmer.

Handicap max. 51/54. 

Scorekort afleveres udfyldt senest 15 minutter før tid.

Der betales i indeværende år undtagelsesvis ingen kontingent

Deltagergebyr: 100,00 kr. betales samlet ved sæsonstart til Od Girls bankkonto  reg. nr.: 7780 kontonr.: 000 222 3410

Efter spillet mødes vi i klubhuset til kaffe/the og evt. medbragt mad samt kårer dagens vindere.

Se i øvrigt opslag på tavlen – ret til ændringer forbeholdes.

Se vedtægterne

Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. november 2019

Læs referatet
Læs formandens beretning
Læs regnskab
Formand:Tut Hollændertlf.: 2035 2108mail: hsh-tut@post7.tele.dk
Kasserer:Aase Lindstrømtlf.: 2943 1114mail: miin.lind@lic-mail.dk
Sekretær:Tinse Andresentlf.: 5094 0233mail: ta@rnet.dk
Hanne Sørensentlf.: 2280 3450mail: hmsmail0609@gmail.com
Kirsten Sørensentlf.: 2742 2096mail: kirsten-sorensen@stofanet.dk