You are here:

Old Girls

Old Girls er en ”klub i klubben”, hvor vi vægter den gode stemning, og at der er plads til alle. Vi vil gøre vort bedste for at tage godt imod nye spillere uanset alder og handicap. Alle med handicap på max. 54/58 slag er velkomne i klubben, så hvis du kunne tænke dig, at blive en del af vort fællesskab, kontakt da bestyrelsen.

I sommerhalvåret (april – november) arrangeres ugentlige turneringer med forskellige spilformer, dog fortrinsvis Stableford.  I årets løb har vi 2 udflugter, hvor vi spiller på andre baner. Så vidt muligt til klubber, som er med i A11 ordningen.

Spilletid er tirsdage i tidsrummet 8.30 – 13.00 med gunstart på bag ni. Mødetid er kl. 8.15. Der er tilmelding via turneringslisten i Golfbox senest mandagen inden kl. 12.

Se spilleplan for sæson 2024

Efter spillet mødes vi i klubhuset til kaffe/the og evt. medbragt mad samt kåring af dagens vindere.

Der betales kontingent 200,00 kr. + matchfee 100,00 kr., i alt 300,00 kr., gerne inden sæsonstart 1. april, til Old Girls bankkonto: reg. nr.: 2451 konto nr.: 8972123278.

Vi afslutter sæsonen med generalforsamling og julefrokost ultimo november. Der arrangeres ikke turneringer i vinterhalvåret, men mange fra Old Girls spiller stadig om tirsdagen blot ved almindelig tilmelding på Golfbox.

Se i øvrigt opslag på tavlen – ret til ændringer forbeholdes.

Formand:Edna Tobiasentlf.: 3093 4652mail:edna.poul@stofanet.dk
Kasserer:Emma K. Holmtlf.: 3027 2759mail: emma.h@bbsyd.dk
Sekretær:Gunde Larsentlf.: 2345 4268mail: gml.bedsted@gmail.com
UdflugtsarrangørBirgitte Bendevistlf.:2734 2683mail: anbir@bbsyd.dk
Næstformand IndkøberKaren Warming Pedersentlf.: 2533 6633mail: mail@karenwarming.dk
Suppleant:Aase Jensentlf.:2936 9977mail: aask@post12.tele.dk
Se vedtægterne

Referater fra generalforsamling er vedhæftet dette menupunkt lige som regnskaber og beretninger.