You are here:

Old Girls

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Spilletid tirsdag i tidsrummet 09.00 – 13.30. Der startes ud fra forskellige teesteder.

Se spilleplan for sæson 2023

Old Girls er åben for nye medlemmer. Kontakt bestyrelsen.

Handicap max. 51/54 slag.

Vi spiller tirsdage kl. 9.00 mødetid kl. 8.45.  

Tilmelding på Golfbox senest mandag inden kl. 12.00.

Der betales kontingent 200,00 kr.  + matchfee 100,00 kr. i alt 300,00 kr. inden sæsonstart 1. april til Old Girls bankkonto  reg. nr.: 2451 kontonr.: 8972 123278.

Efter spillet mødes vi i klubhuset til kaffe/the og evt. medbragt mad samt kåring af dagens vindere.

Se i øvrigt opslag på tavlen – ret til ændringer forbeholdes.

Formand:Edna Tobiasentlf.: 3093 4652mail:edna.poul@stofanet.dk
Kasserer:Emma K. Holmtlf.: 3027 2759mail: emma.h@bbsyd.dk
Sekretær:Gunde Larsentlf.: 2345 4268mail: gml.bedsted@gmail.com
UdflugtsarrangørBirgitte Bendevistlf.:2683 4711mail: anbir@bbsyd.dk
Næstformand IndkøberKaren Warming Pedersentlf.: 2533 6633mail: mail@karenwarming.dk
Suppleant:Aase Jensentlf.:2936 9977mail: aask@post12.tele.dk
Se vedtægterne

Referater fra generalforsamling er vedhæftet dette menupunkt lige som regnskaber og beretninger.