You are here:

Frivilligt arbejde

 

I Ribe Golf Klub er der mange medlemmer involveret i det frivillige arbejde. Selvom der i klubben er ansat lønnet personale, så vil klubben på ingen måde kunne undvære den frivillige indsats. Frivilligt arbejde er af stor værdi for Ribe Golf Klub.

I sæsonen 2023/24 var der mere end 170 af klubbens medlemmer involveret i mange forskellige små og store opgaver. Var du en af dem? Eller kunne du tænke dig at blive det?

Vi har rigtig mange forskellige opgaver, som vi gerne vil have frivillige til at hjælpe med at løse, og vi har plads til MANGE hænder. De fleste af opgaverne er ikke faste og kræver ikke meget af din tid, og så kan du blive en del af vores fællesskab.

En sidegevinst ved at bruge en del af sin fritid i klubbens tjeneste er nemlig, at du lærer klubben at kende indefra og stifter bekendtskab med mange klubfunktioner. Et andet positivt element er styrkelsen af det sociale sammenhold på kryds og tværs, hvilket også virker fremmende for sammenholdet i klubben.

næste side (underside) kan du se, hvordan vi har organiseret det frivillige arbejde og hvordan du melder dig, hvis du vil være en del af teamet.

 

Sti-arbejde