You are here:

Begyndere

Ribe Golf Klub har et begynderudvalg, som har til opgave at hjælpe prøvemedlemmer og nye medlemmer tilrette i klubben.
Er du fyldt 19 år, og har du ikke har spillet golf før, kan du starte med 3 måneders prøvemedlemskab, som giver ret til 5 gratis træningslektioner og fri benyttelse af driving range, puttinggreen, Pay & Play banen og klubhusfaciliteter.
Med henblik på godkendelse til medlemskab af klubben skal du gennemføre følgende uddannelsesprogram, som kan gennemføres indenfor en tidshorisont på 3 måneder:

1. Træningslektioner.
2. Spil på kortspilsbanen.
3. Begynderprøver.
4. Regelinformation.
5. Begynderurneringer.

Detaljeret uddannelsesprogram tilsendes eller udleveres ved start på uddannelsen.
Klubbens træner tager sig af træningslektioner og begynderprøver, mens begynderudvalget afvikler den øvrige del af programmet.
Når du har gennemført uddannelsesprogrammet og har bestået de foreskrevne prøver, er du godkendt til at blive medlem af klubben.
Har du gennemført uddannelsen på kortere tid end 3 måneder, så kan du straks blive medlem af klubben. Men først, når du har betalt restkontingent for indeværende halvår, må du spille på 18 huls banen.

Prøvemedlemskab kan påbegyndes fra sæsonstart.  

Begynderudvalget afvikler turneringer for begyndere onsdage i lige uger –
i år er der opstart onsdag den 14. april 2021

Tilmelding sker via GolfBox