You are here:

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem – både som prøvemedlem eller klubmedlem – kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.

Medlemsstatus 31.12.2019

Fuldtid ungdom/studerende32
Fuldtid seniorer611
Fleksmedlemmer69
Longdistance3
Aktive i alt715
Passive39
I alt754