You are here:

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem – både som prøvemedlem eller klubmedlem – kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.