You are here:

Medlemskab

Hvis du kan fremvise et golfkørekort, eller du kan dokumentere et handicap på højst 54 gennem tidligere medlemskab af en golfklub, kan du straks blive medlem af klubben.
Er du fyldt 19 år, og har du ikke har spillet golf før, kan du starte med et prøvemedlemskab. Her kan du gennemføre en uddannelse, der giver mulighed for godkendelse til medlemskab af klubben.
Er du 18 år eller derunder, kan der tegnes et direkte juniormedlemskab. 

Indmeldelsesblanket kan sendes til klubben eller afleveres på kontoret.

Kontingenter for 2020

MedlemskategoriStandardHelårligIndskud
Juniorer under 19 år400 kr.
Ungseniorer under 25 år2.000 kr.
Studerende over 25 år (1)2.000 kr.
Seniorer5.900 kr.0 kr.
Fleksmedlem (2)2.500 kr.
Longdistance
(for fuldtidsmedlemmer i en anden hjemmeklub med matchende kontingent og mindst en 18 huls bane.)
2.000 kr.
Passiv medlem600 kr.
Børn under 10 år: spil på Pay & Play banen med forældre/bedsteforældre350 kr.
Prøvemedlem995 kr.

(1) Kun mod forevisning af gyldigt studiekort
(2) Incl. 4 stk. greenfeebilletter til spil på 18 hulsbanen, herefter betales fuld greenfee

Indmeldelse i klubben, samt udmeldelse af klubben og skift af medlemskategori  skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Udmeldelse af klubben eller kategoriskift fra fuldtidsmedlem til fleksmedlem eller til passiv medlem og kategoriskift fra fleksmedlem til passiv medlem skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli.
Kategoriskift fra passiv medlem til fleksmedlem eller fuldtidsmedlem og kategoriskift fra fleksmedlem til fuldtidsmedlem kan ske straks.

Kontingentet forfalder halvårsvis forud hver den 1. januar og den 1. juli og opkræves senest den efterfølgende 1. februar og 1. august. Indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab af klubben. 

Leje af plads til golfudstyrÅrlig leje
Elopladning lille batteri200 kr.
Elopladning stort batteri250 kr.
Pladsleje i laden350 kr.
Plads-leje i malkerum350 kr.
Plads-leje i roerum350 kr.
Pladsleje i rød hal trolley uden el350 kr.
Pladsleje i rød hal buggy med el1.200 kr.
Pladsleje i gitterrum med el550 kr.
Stålskab i stalden str.: 60 x 60450 kr.
Stålskab i stalden str.: 60 x 80550 kr.