You are here:

Medlemskab

Hvis du kan fremvise et golfkørekort, eller du kan dokumentere et handicap på højst 54 gennem tidligere medlemskab af en golfklub, kan du straks blive medlem af klubben.
Er du fyldt 19 år, og har du ikke har spillet golf før, kan du starte med et prøve medlemskab. Her kan du gennemføre en uddannelse, der giver mulighed for godkendelse til medlemskab af klubben.
Er du 18 år eller derunder, kan der tegnes et direkte junior medlemskab. 

Indmeldelsesblanket kan sendes til klubben eller afleveres på kontoret.

Kontingenter for 2024

MedlemskategoriStandardHelårlig
Juniorer under 19 år700,-
Ungseniorer under 25 år2.400,-
Studerende over 25 år (1)2.400,-
Seniorer6.200,-
Fleksmedlem (2)2.600,-
Longdistance
(for fuldtidsmedlemmer i en anden hjemmeklub med matchende kontingent og mindst en 18 huls bane.)
2.400,-
Pay & Play abonnement800,-
Børn under 10 år: spil på Pay & Play banen med forældre/bedsteforældre0,-
Prøvemedlem0,-

(1) Kun mod forevisning af gyldigt studiekort
(2) Incl. 4 stk. greenfeebilletter til spil på 18 hulsbanen, herefter betales fuld greenfee

Indmeldelse i klubben, samt udmeldelse af klubben og skift af medlemskategori  skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Udmeldelse af klubben eller kategoriskift fra fuldtidsmedlem til fleksmedlem eller til passiv medlem og kategoriskift fra fleksmedlem til passiv medlem skal ske med 3 måneders varsel til en 1. januar eller en 1. juli.
Kategoriskift fra passiv medlem til fleksmedlem eller fuldtidsmedlem og kategoriskift fra fleksmedlem til fuldtidsmedlem kan ske straks.

Kontingentet forfalder halvårsvis forud hver den 1. januar og den 1. juli og opkræves senest den efterfølgende 1. februar og 1. august. Indskud tilbagebetales ikke ved ophør af medlemskab af klubben. 

Leje af plads til golfudstyrÅrlig leje
Elopladning stort batteri400 kr.
Pladsleje i laden400 kr.
Pladsleje i rød hal trolley uden el400 kr.
Pladsleje i rød hal buggy med el1.200 kr.
Pladsleje i gitterrum med el600 kr.
Stålskab i stalden str.: 60 x 60500 kr.
Stålskab i stalden str.: 60 x 80600 kr.