You are here:

Generalforsamling den 7. marts 2024

RIBE GOLF KLUB

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
  Pause
 5. Forslag fra bestyrelsen.
  (Ingen)
 6. Forslag fra medlemmerne.
  (Forslag fra Verner Juhl)
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.* 
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

* Bestyrelsen:

Ib Dam Schultz (ønsker ikke genvalg)

Karsten Holm (ønsker ikke genvalg)

Helle K. Hansen (villig til genvalg)

Jørn Wind (villig til genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Helle K. Hansen og Jørn Wind
samt nyvalg af Flemming Rasmussen og Arne Ø. Jørgensen til bestyrelsen

* Suppleant:

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jens Petersen til suppleant 

 

Bestyrelsen

Referat fra generalforsamling 2024
Bestyrelsens skriftlige beretning for 2023
Formandens mundtlige beretning for 2023
Kontingent 2024
Årsregnskab for 2023
Forslag fra Verner Juhl