You are here:

Senior MK

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Turneringsprogram 2023-2024

Spilletid torsdag i tidsrummet 08:30 – 13.30

Medlemskab:

Som medlem kan optages medlemmer af Ribe Golf Klub, der er fyldt 60 år (for par skal den ældste i parforholdet være fyldt 60 år) og opfylder handicapkravet. Der kan gives dispensation til førtids- og invalidepensionister.
Klubben er for par og enlige. Hvis begge i parforholdet spiller golf, henstilles det, at begge parter er medlemmer.

Handicapkravet er: 41 for den ene part og 44 for den anden part.

Se vedtægterne

 

Bank: Nordea Bank: 2237 9036227645

 

 

 

Bestyrelsen i MK Seniorklubben i Ribe Golf Klub valgt den 7. december 2023

FormandKarsten G. Holm3027 1827kgh1vip@gmail.com
NæstformandKirsten Thaisen2425 8030kthaisen@gmail.com
KassererFinn Aagaard Larsen2331 4056faal@stofanet.dk
SekretærErling Pedersen2588 6695ep@logitrans.com
HovmesterKirsten Thaisen2425 8030kthaisen@gmail.com
HovmesterSonja B. Andersen2730 6557bjerregardsonja@hotmail.com

Kontakt til:
Karsten G. Holm
Høllevang 93
6520 Toftlund
Tlf.: 3027 1827
Email: kgh1vip@gmail.com