Old girls.

Formandsberetning ved generalforsamlingen den 30. november 2021.

Lidt om klubben.

På grund af nedlukning d. 11. marts 2020, blev generalforsamlingen udsat et år til 2021.

Vi har i dag 69 medlemmer.

Vi spiller hver tirsdag en runde golf, hvorefter der er kaffe og hygge i klubhuset.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi har en rigtig god Old Girls klub.

Vores match bliver afviklet i en god tone med hyggeligt samvær. Det må vi værne om.

Der er godt fremmøde hver tirsdag.

Vi tilmelder os nu i golfbox, senest kl. 12.00 dagen før vi spiller. Holdene sættes mandag eftermiddag, og vi får mail med  besked om, hvem vi skal spille med og hvilket hul, vi går ud fra. Torben indberetter scorekortene hver gang.

Matchfee  hver tirsdag betales nu som et engangsbeløb på 100 kr.

Gunstart. Fra uge 16 ændredes gunstart til start kl. 9.00, og banen blev lukket for greenfee fra kl. 9.00 til 11.00. Ribe Golfklub besluttede, at der sommeren igennem skulle startes fra hul 1.

og på bagni. Overordnet har det fungeret fint. vi er kommet ind nogenlunde samtidigt.

Fra tirsdag d. 26. okt. og resten af året startedes kl. 9.30.

Sæson 2020. Matchprogrammet, skulle ifølge planen  have startet d. 31. marts 2020,

men på grund af corona-nedlukningen  måtte det udsættes.

16. juni 2020 fik vi lov til at starte programmet med max 50 personer og kun 2 personer ved hvert bord i klubhuset.

Herredagen d. 7. juli blev aflyst, men blev erstattet af en hyggedag, hvor klubben gav en sandwich og kaffe. Der var 38 deltagere.

Den 18. august gav Pia Rasmussen mad efter golf. Vi var 40 deltagere, som var med til fejre Pias fødselsdag.

Udflugt til Breinholtgård d. 8. september, hvor klubben gav mad. Der var 38 tilmeldte.

Hyggedag d. 6. oktober blev aflyst.

Generalforsamling og julefrokost d. 24. november blev aflyst og udsat til 2021.

Sæson 2021. Den 20. april kunne vi starte med gunstart, og med de restriktioner, der nu var på det tidspunkt og med tilmelding i golfbox. Der var 48 deltagere og klubben gav lidt hyggemad.

Udflugt til Tønder d. 17. august. Klubben gav mad, kaffe og småkager.

Der var 34 tilmeldte til turen.

Hyggedag d. 5. oktober med tre slags tærter, salat og et glas vin. Her deltog 43 .

Vi glæder os rigtig meget over, at så mange af jer også har spillet golf  tirsdag formiddag,

i  perioder, hvor der på grund af restriktionerne  ikke rigtig har været gang i klubaktiviteterne.

I forlængelse af beretningen vil bestyrelsen gerne høre jeres kommentarer til de gennemførte aktiviteter i årets løb, lige som den gerne vil høre, om der er ønsker eller forslag til den kommende sæson, som vi skal tage højde for i planlægningen af matchprogrammet for 2022. 

Vi har forsøgt at variere spilleformer hen over året.

Vinderpokalen overrækkes til årets -denne gang årene 2020 og 2021- mest vindende person.  Vinderen er Gerda Grønvold. Vinderen af statuetten blev  trukket  blandt nye medlemmer og tildeles i år Gerda Mikkelsen.

Tut

Formand