Bestyrelsen

PortrætNavnPortrætNavn
Flemming Rasmussen
Formand for Ribe Golf Klub
Mobil: 2427 0220
Email: rasribe@gmail.com

Jørn Wind
Sekretær og næstformand
Mobil: 6130 3146
Email: windribe@gmail.com
Jørn Frandsen
Kasserer
Mobil: 2223 9146
Email: jofr@frandsen-ribe.dk
Vagn K. Nielsen
Formand Klubhusudvalget
Mobil 4038 7420
Email: lldarum10@gmail.com
Henning Juel
Formand Begynderudvalg
Mobil: 2049 5249
Email: losice@live.dk
Arne Ø. Jørgensen
Formand Baneudvalg
Mobil: 4026 2692
Email: arneolholmj@gmail.com
Helle K. Hansen
Formand Golfudvalg
Formand Eliteudvalg kvinder
Mobil 5115 7051
Email: hkalmayer@icloud.com
Jens Petersen
suppleant
Frivillig koordinator
Mobil: 3063 8152
Email: jens-petersen@stofanet.dk