You are here:

Vinterregler i Ribe Golf Klub

I efterår, vinter og det tidlige forår er banerne meget sårbare, da græsset ikke har mulighed for at reetablere sig på grund af de lave temperaturer i forbindelse med regn, sne, skiftende frost og tø, hvor der så spilles efter vinterregler.

For at beskytte banerne bedst muligt har Ribe Golf Klub opstillet et sæt regler for spil på banerne i vinterperioden. Der kan ikke foretages regulering af handicap, når der spilles efter vinterregler.

Vinterregler generelt:                        
1. Der skal bruges tee på vinterteesteder.
2. Der skal bruges måtter på fairways.
3. Der skal lægges op i semirough.
4. Der må lægges op i bunkers.   
(Bolden må renses – når den er løftet)
(Der må anvendes måtte i semirough)

18 hulsbanen:
Når sommergreens er lukket, spilles der til vintergreens.  

Pay & Play banen:
Det forsøges at holde Pay & Pay banen åben hele vinteren.
Ved frost er Pay & Play banen helt lukket, og ingen må spille på banen. Er der tø, må den spilles – så husk at spille fra måtter på fairways, oplæg i semirough og bunkers, og nedslagsmærker rettes op.

Indspils- og puttinggreen: Er helt lukket om vinteren.

Driving Range: Der indsamles ikke bolde om vinteren.

Gode råd til spillerne

For at skåne banerne opfordres spillerne til at anvende bærebags. Spillere, der anvender trolley, og spillere, der kører i golfbuggy, skal køre udenom de våde områder, hvor banen er mest sårbar. Endvidere bør man respektere afspærringer og holde sig orienteret om lukning af huller.

Om vinteren kan det anbefales at bruge orange bolde og vintertees, som kan købes i shoppen – hvor der også kan købes måtter.

Brug af måtter på fairways og i semirough vil medføre, at der ikke slås tørv op, som vil betyde, at banerne vil blive endnu bedre, hvilket vil blive værdsat, når det bliver forår.