Old Girls’klub – Ribe Golf Klub

I henhold til vedtægterne afholdes generalforsamling:

TIRSDAG DEN 30. NOVEMBER 2021 KL. 12.00 I KLUBHUSET 

    Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for de to senest forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 og for 2021 til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Fastsættelse af handicap for det kommende år.
  6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

        Forslag skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest tirsdag d. 16.  november 2021.

  1. Valg til bestyrelsen:

      På valg er:

                      Tut Hollænder.                Modtager ikke genvalg.

                      Tinse Andresen               Modtager ikke genvalg.

  1. Valg af intern revisor.
  2. Eventuelt.

     Venlig hilsen
     bestyrelsen.

    

    Tilmelding til generalforsamling / julefrokost sker via Golfbox 

    senest mandag d. 22. nov. kl. 12.00.   

    Dagen forventes afviklet således:

    Kl. 9.30 spilles der 9 huller. Hertil er der tilmelding som sædvanligt

    via Golfbox senest mandag d. 29. nov. kl. 12.00

    Kl. 12.00 :Generalforsamling.   

    Herefter er der julefrokost.