You are here:

Regionsgolf Danmark

Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere, samt afviklede kampe i sæsonen.

Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer i ABCD rækkerne og i Senior/Veteran rækkerne med i alt 12 landsfinaler.

Intentionen bag turneringens oprettelse var at give handicapspilleren en god mulighed for at tilfredsstille nogle sportslige ambitioner og samtidig få en god golfoplevelse, idet turneringen også indeholder et socialt islæt.


Turneringsafvikling

Regionsgolf ABCD samt Seniorer & Veteraner fungerer som to selvstændige turneringer, der intet har med hinanden at gøre, hvilket indebærer, at der ingen restriktioner er for spillerne, når de spiller i den ene eller den anden af de to turneringer, hvis de opfylder betingelserne for deltagelse.

Opmærksomheden henledes på, at deltagelse i ABCD rækkerne bestemmes af handicap størrelser, mens deltagelse i Senior/Veteran rækkerne bestemmes af alderskriterier.

Turneringen afvikles i en ABCD turnering, hvor der alene spilles om en slutplacering, samt i en Senior/Veteran turnering, hvor der i nogle af rækkerne spilles om såvel oprykning som nedrykning til næste sæson. 

Sammen med tilmelding af hold senest den 15. januar 2021 skal klubkoordinator registreres hos Regionsgolf Danmark, og snarest muligt derefter skal holdkaptajner for de enkelte hold registreres. Det sker under hensyntagen til at al kommunikation foregår elektronisk.

Klubkoordinator udnævner holdkaptajner og forsyner dem med password, fungerer som bindeled mellem Regionsgolf Danmark og holdkaptajner, og formidler relevante informationer.

Det er klubkoordinators opgave at tilmelde hold til turneringen, udnævne holdkaptajner, sikre at matcherne afvikles efter forskrifterne, samt formidling af relevant information.

Det er holdkaptajnens opgave at skaffe spillere og opsætte holdene og ordne de praktiske forhold ved afvikling af matcherne, samt indberetning af matchresultater til tiden.

Ribe Golf Klub betaler turneringsgebyret, men spillerne skal selv betale udgifter til transport og spisning.

Internt regelsæt

Det er bestyrelsens intention at have et internt regelsæt inden for rammerne af de gældende regler for turneringen, som vil sikre, at flest mulig får mulighed for at deltage i turneringen.

Bestyrelsen har derfor bestemt følgende:
• Som udgangspunkt må man kun tilmelde sig på ét af holdene – så kan flere komme ud at spille.
• Som udgangspunkt sker holdopsætning efter bedste handicap – det gælder ikke for holdkaptajner.
• Hvis der ved afbud mangler spillere til en match – udtages primært en reserve fra tilmeldingslisten.

Hvis der mangler spillere (navnlig damer) til dannelse af et hold, kan det undtagelsesvis tillades, at en spiller kan repræsentere mere end ét hold. Men det skal ske under iagttagelse af de bestemmelser, som er nævnt i Turneringsbetingelser for Regionsgolf Vest.

Turneringstilmelding 2022
Der er tradition for, at Ribe Golf Klub deltager i denne turnering, som arrangeres af Regionsgolf Danmark.
Deltagelse i denne turnering giver handicapspilleren en god mulighed for at tilfredsstille nogle sportslige ambitioner og samtidig få en god golfoplevelse, idet turneringen også indeholder et socialt islæt.

Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et WHS-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

Det er bestyrelsens intention at have et internt regelsæt inden for rammerne af de gældende regler for turneringen, som vil sikre, at flest mulig får mulighed for at deltage i turneringen.

Bestyrelsen har derfor bestemt følgende:
• Som udgangspunkt må man kun tilmelde sig på ét af holdene – så kan flere komme ud at spille.
• Som udgangspunkt sker holdopsætning efter bedste handicap – det gælder ikke for holdkaptajner.
• Hvis der ved afbud mangler spillere til en match – udtages primært en reserve fra tilmeldingslisten.

Hvis der mangler spillere (navnlig damer) til dannelse af et hold, kan det undtagelsesvis tillades, at en spiller kan repræsentere mere end ét hold. Men det skal ske under iagttagelse af de bestemmelser, som er nævnt i Turneringsbetingelser for Regionsgolf Vest.

 

Endelig tilmelding af hold 2022:

Regionsgolf Vest ABCD:
Ribe A3
Ribe B6


Ribe C6

Ribe D5

 

 

A-rækken: Laveste EGA-handicap: herrer/damer   4,5
B-rækken: Laveste EGA-handicap: herrer/damer    13
C-rækken: Laveste EGA-handicap: herrer/damer    18
D-rækken: Laveste EGA-handicap: herrer/damer 23,5

Deltagere:
Alle spillere: Deltagerne skal være fyldt 21 år inden udgangen af 2022.

Turneringsbetingelser for Regionsgolf Vest ABCD >>

Regionsgolf Vest Senior:
Ribe SA6

Regionsgolf Vest Veteran:
Ribe VA7

Ribe VC12


Regionsgolf Vest Superveteran:
Ribe SVA7
Ribe SVC6

Deltagere:
Senior: Deltagende herrer skal være fyldt 50 år og deltagende damer skal være fyldt 45 inden udgangen af 2022.
Veteran: Deltagende herrer skal være fyldt 60 år og deltagende samer skal være fyldt 55 inden udgangen af 2022.
Superveteran: Deltagende herrer skal være fyldt 70 år deltagende damer skal være fyldt 65 inden udgangen af 2022

.

Turneringsbetingelser for Regionsgolf Vest Seniorer og Veteraner >>

Turneringen starter op med indledende gruppespil.
Vinderne af gruppespillet går videre til regionsfinaler.
Vinderne af regionsfinaler går videre til landsfinaler.

Helle K. Hansen
Klubkoordinator
Mobil: 5115 7051
Mail: hkalmayer@icloud.com