You are here:

Klubturneringer 2021

Ribe Golf Klubs turneringer er populære. Der er op i mod 100 deltagere i visse turneringer. Det vidner om, at det er en god oplevelse for deltagerne – både for egne golfere og greenfeegæster. Turneringsudvalget udbyder i 2021
7 turneringer. Med gunstart sikres en hyggelig fællesafslutning – til glæde for både sponsorer og deltagere.

I de individuelle turneringer spilles i 4 rækker. I starten og slutningen af sæsonen startes turneringerne med gunstart kl. 10:00 – resten kl. 9:00. 

Når du deltager i klubbens turneringer, skal du huske på følgende selvfølgeligheder:
• Holde spilletempoet, således vi alle er færdige indenfor rimelig tid og således præmieoverrækkelse og spisning ikke forsinkes unødig af et enkelt/enkelte hold. 
• Golfreglerne skal overholdes. Du er som spiller, markør og medspiller ansvarlig. Er du under spil vidne til, at golfreglerne brydes, er det din pligt straks at påtale det. Og en eventuel straf skal straks effektueres. Undlader du at påtale, vil du risikere at blive diskvalificeret. Ethvert tvivlspørgsmål skal forelægges for turneringsledelsen, inden scorekortet afleveres.
• Det er alene dagens turneringsledelse, der har den endelige afgørelse i forbindelse med eventuelle tvister. Disse afgørelser skal foreligge inden præmieoverrækkelse. Hvis det viser sig – efter præmieoverrækkelse – at en spiller har fået tildelt en præmie, men turneringsledelsen efterfølgende får kendskab til regelbrud på runden, hvor de pådragede straffeslag ikke er taget med i spillerens score, vil den tildelte præmie blive forlangt tilbage. 
• Præmiemodtager skal være til stede ved overrækkelsen, ellers bortfalder dennes rettigheder.

Læs turneringsudvalgets generelle turneringsbestemmelser

Thorkild Lauridsen
Turneringsudvalget
Kjærmarken 26
6771  Gredstedbro
Tlf.: 29 84 94 73
Mail: gjkt@stofanet.dk