You are here:

Klubturneringer Ribe Golf Klub

Ribe Golf Klubs turneringer er populære. Der deltager ca. 70 spillere hver gang, men der er plads til flere. Turneringsudvalget udbyder i 2024
3 klubturneringer. Alle turneringer har gunstart, der sikrer en hyggelig fællesafslutning med spisning – til glæde for både sponsorer og deltagere.

I de individuelle turneringer spilles i 3 rækker. 

Når du deltager i klubbens turneringer, skal du huske på følgende selvfølgeligheder:
• Holde spilletempoet, sørg for at holde trit med bolden foran. Luk eventuelt hurtigere bolde igennem. Således bliver vi alle færdige indenfor rimelig tid og præmieoverrækkelse og spisning ikke forsinkes unødig af et enkelt/enkelte hold. 

• Læg turf tilbage, ret nedslagsmærker op og stil din bag mod næste tee, inden du putter.

• Golfreglerne skal overholdes. Du er som spiller, markør og medspiller ansvarlig. Er du under spil vidne til, at golfreglerne brydes, er det din pligt straks at påtale det. Og en eventuel straf skal straks effektueres. Undlader du at påtale, vil du risikere at blive diskvalificeret. Ethvert tvivlsspørgsmål skal forelægges for turneringsledelsen, inden scorekortet afleveres.

• Det er alene dagens turneringsledelse, der har den endelige afgørelse i forbindelse med eventuelle tvister. Disse afgørelser skal foreligge inden præmieoverrækkelse. Hvis det viser sig – efter præmieoverrækkelse – at en spiller har fået tildelt en præmie, men turneringsledelsen efterfølgende får kendskab til regelbrud på runden, hvor de pådragede straffeslag ikke er taget med i spillerens score, vil den tildelte præmie blive forlangt tilbage. 

• Præmiemodtager skal være til stede ved overrækkelsen, ellers bortfalder dennes rettigheder.

Læs turneringsudvalgets generelle turneringsbestemmelser

Jørn Wind
Turneringsudvalget