Bilag 1 

  1. oktober 2021 

Skriftlig beretning: 

Sæsonstart

På grund af forsamlingsloftet har vi i 2021 ikke kunnet afholde en egentlig sæsonstart med traktement. Den 29. april begynde vi dog at spille i MK regi med at oprette hold på golfbox, aflevere scorekort i plastbox ved indgangen og få udleveret indpakkede præmier med navn på den efterfølgende torsdag.  

Den 1.juli blev forsamlingsloftet hævet til 50 inden døre og vi kunne atter mødes med vores med bragte mad, en kop kaffe og præmieuddeling. Vejret var de fleste torsdage rigtig godt så flertallet  sad udenfor. 

  1. september blev forsamlingsloftet helt ophævet og vi kan alle være inden døre i klubhuset. 

Medlemstal: 

Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 113. Udmeldelser og indmeldelser har opvejet hinanden. 

Inddeling i handicaprækker: 

Inddelingen i 3 lige store handicaprækker sker helt automatisk ved tilmelding på golfbox. Den variable inddeling betyder, at fremmødte spillere i de enkelte rækker på spilledage skal være  opmærksomme på hvilken række de spiller i. Ligeledes skal herrerne være opmærksomme på, hvilket teested de står til at spille fra. 

Afvikling af turneringerne

Det er bestyrelsen indstilling, at vi fortsat skal tilmelde os turneringerne på golfbox. Det har fungeret rigtig godt, at vi dagen før tilmelder os og får besked om, hvilket hul vi skal starte på og hvem vi  skal spille sammen med. En kort briefing vil fortsat ske et kvarter før starttidspunkt. Torben Frøjk Christensen har ydet en stor indsats med opsætning og indberetning. Karsten Holm  har siden 1. september også været administrator og de to supplerer nu hinanden. Tak for det. 

Ribe Golfklubs bestyrelse besluttede inden sommeren, at Klubber i Klubben skulle starte på de bageste ni huller samt hul 1. 

Overordnet har det fungeret rigtig godt. Vi er kommet mere samlet ind og der har ikke været vente tid, når vi skulle turne ved hul 1. Derimod har der været ventetider for holdene, der er startet på hul  10,11 og 12.  

Vi er dog kommet forbi hul 1 på under 2½ time, hvilket vi har fået ros for. 

Der er afholdt evalueringsmøde, og Ribe Golfklubs bestyrelse træffer på bestyrelsesmødet den 3.  november beslutning om ordningen med nogle justeringer skal fortsætte til næste sommer. 

Nyhedsbreve: 

Bestyrelsen har indtil dato udsendt 6 nyhedsbreve 

25.3. Omhandlende udsættelse af generalforsamling, starttidspunkt, tilmelding på golfbox og turneringsprogram. 

19.4. Omhandlende start i MK regi med start på de bageste 9 huller.

1.5. Omhandlende justeringer i turneringsplanen og udsættelse af venskabsturnering. 25.6. Omhandlende referat fra generalforsamlingen, hævelse af forsamlingsloftet og udflugt til Haderslev. 

14.8. Omhandlende venskabsturneringer, julemærketurnering og suppedag. 29.9. Omhandlende opdateret turneringplan, starttidspunkt fra 14. oktober, og reminder for jule mærketurneringen. 

Turneringer til velgørende formål: 

Turneringen til fordel for Julemærkehjemmet blev afviklet den 7. oktober med 68 antal deltagere.  Der var indlagt forskellige konkurrencer og efter spillet serveredes der 3 stk. smørrebrød, drikkevarer og kaffe. 

Bestyrelsen foreslår at turneringen afholdes igen i 2022. 

Udflugter: 

Den 5. august gik turen til Haderslev Golfklub hvor 35 MK seniorer spillede en rigtig god runde. Vej ret var godt og vi nød spillet og den store og lækre hakkebøf inden præmierne fordeltes. Bestyrelsen modtager gerne forslag til næste års udflugt. 

Venskabsklubber: 

Den 2. 9 spillede 41 MK Seniorer venskabsturnering i Skærbæk Mølle. En rigtig god dag hvor vi nød  spillet, samværet og portionsanretningen med 3 stk. smørrebrød kaffe og småkager. Der var præmier til de 6 bedste i 3 rækker. Her havde Skærbæk Mølle hjemmebanefordel. 

Den 16.9. havde vi besøg af 43 seniorer fra Aabenraa Golfklub. Vejret artede sig godt, og spil og  samvær forløb rigtig fint. En Aabenraa spiller fik hole i one på hul 17. Han serverede en whisky til  de der ønskede det. Traktementet var 3 stk., smørrebrød, 1 øl/ vand/ vin, kaffe og småkager. Der  uddeltes præmier til de 3 bedste i 3 rækker fra hver klub. Sammenlagt fik Aabenraa 306 point mens  Ribe fik 337 point.  

Venskabsturneringer fremover. 

Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år. 

Suppedag: 

57 MK seniorer deltog i suppedagen den 28.10. Atter en dag med godt humør og god appetit til  suppen samt kringle til kaffen. 

Bestyrelsen er indstillet på, at vi fremover fortsætter denne tradition. 

Praktiske Opgaver

I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte  af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske op gaver. Opgaver i lighed med sidste år med flere nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god måde at få  påskønnelse på for den ydede indsats. 

Der er stadig plads til at flere melder sig til de forskellige opgaver, og vi kan kun opfordre til, at  der laves mindre teams så det bliver en fornøjelse og øger samværet.

Golftur: 

Fra den 30. august til 1. september havde Erik Wonsbek og Sonja Andersen arrangeret en rigtig god  og vellykket golftur til Himmerland for 49 Seniorer i Ribe Golfklub. 

Vi spillede på 2 meget forskellige baner i henholdsvis Løgstør og Hvalpsund. Vi boede på Sport &  Academy i Farsø, hvor forholdene for socialt samvær er optimale. Det forlyder, at de igen vil påtage  sig opgaven med en golftur.  

For en god ordens skyld skal nævnes at turen arrangeres uden for MK seniorklubben og andre  seniormedlemmer i Ribe Golfklub kan deltage. 

Fremtiden: 

Spilleformer: 

Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter der har været gældende  hidtil

Afslutning: 

Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det skal vi værne om. Det flotte  fremmøde samt den gode tone blandt medlemmerne er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare  og udvikle klubben, så Ribe Golfklubs MK seniorer har lyst og interesse i, at være en del af dette  fællesskab.  

Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky

Det er tyve procent taktik og teknik. De øvrige firs procent er filosofi, humor, tragedie, melodrama,  romantik, kammeratskab – og snak. 

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.