You are here:

Generalforsamling den 28. februar 2022

RIBE GOLF KLUB

GENERALFORSAMLING

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen.(Ingen forslag til behandling)
 6. Forslag fra medlemmerne.

(Forslag fra Arne Mikkelsen)

(Forslag fra Ninus Seistrup)

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen. *
 2. Valg af revisor.

(Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte)

 1. (Indendørs træningsprojekt)
 • Bestyrelsen:
 • Ib Dam Schultz (villig til genvalg)
 • Jørn Vind (villig til genvalg)
 • Helle Hansen (villig til genvalg)
 • Thorkild Lauridsen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ib Dam Schultz, Jørn Wind og Helle Hansen,
samt nyvalg af Karsten Guldbjerg Holm til bestyrelsen.

 • Suppleant: Ivan Laursen (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørn Frandsen til suppleant.

Bestyrelsen

Læs bestyrelsens beretning for 2021
Årsregnskab for 2021
Budget og kontingent 2022
Referat fra generalforsamlingen 2022
CV for Jørn Frandsen
CV for Karsten Guldbjerg Holm
Forslag fra Arne Mikkelsen
Forslag fra Ninus Seistrup