You are here:

Generalforsamling den 27. februar 2021 (udsat)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.   
6. Forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs bestyrelsens beretning for 2020
Årsregnskab for 2020
Referat fra generalforsamlingen kommer senere