You are here:

Generalforsamling den 14. juni 2021

RIBE GOLF KLUB
GENERALFORSAMLING
Mandag den 14. juni 2021 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til
godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
(Ingen forslag til behandling)
6. Forslag fra medlemmerne.
(Ingen forslag til behandling)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. *
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
* Bestyrelsen: Erling Andersen (villig til genvalg)
Tove Korsholm (villig til genvalg)
Lars Bischoff (ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Erling Andersen og Tove Korsholm,
samt nyvalg af Vagn Kjær Nielsen bestyrelsen.
* Suppleant: Ivan Laursen (villig til genvalg)
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ivan Laursen til suppleant.

Bestyrelsen

Læs bestyrelsens beretning for 2020
Årsregnskab for 2020
Budget og kontingent 2021
Referat fra generalforsamlingen 14. juni 2021