Referatet fra det konstituerende møde i bestyrelsen i Ribe Golf Klub kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. marts 2023 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 8. maj 2023 kan læses her