Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 16. februar 2022 kan læses her

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 8. marts 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. april 2022 kan læses her 

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. maj 2022 kan læses her