Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 16. februar 2022 kan læses her

Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt den 8. marts 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 8. marts 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. april 2022 kan læses her 

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. maj 2022 kan læses her

Beslutningsreferat fra mødet den 5. august 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 5. september 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. oktober 2022 kan læses her

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 8. november 2022 kan læses her her

Referatet fra mødet mellem udvalgsformænd, personale og bestyrelses afholdt 15. november kan læses her

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. januar 2023 kan læses her

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. februar 2023 kan læses her