Referatet fra generalforsamlingen i Ribe Golf Klub kan læses her