Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. august kan nu læses på hjemmesiden.

Klik her for at gå til referatet.