Nyhedsbrev Ribe Golf Klub marts 2021

 

Bestyrelsen

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde kan ses på www.ribegolfklub.dk under menuen ”Klubben” og undermenuen ”Bestyrelse”

 

Aktuelle og kommende tiltag på banen/driving range:

Ny beplantninger er netop blevet etableret af frivillige under kyndig vejledning af Søren Lunde, som er medlem af baneudvalget.

Baneudvalget har været i gang med at lave ændringer på fairways som et led i den samlede baneudviklingsplan. Det drejer sig hovedsageligt om hul 3, 5, 6, 7 og 8, hvor fairwayforløbet er eller bliver justeret. Vi glæder os til at de nysåede områder bliver spilbare, så vi blandt andet får flere muligheder for at spille fra forskellige teesteder. Dette betyder desværre også, at vi fra starten af sæsonen vil spille fra de gamle teesteder, som man kender det, og at vi skal droppe fri af områderne, hvor græsset endnu ikke har haft en chance for at sætte sig. 

Med så mange ændringer og justeringer vil banen blive re-rated senere på året, således antallet af tildelte slag bliver ændret.

Der er stadig flere opgaver ifølge baneudviklingsplanen, som skal gennemføres. Der skal etableres fairway og rough omkring hul 6 og alle nye teesteder skal eftersås. 

Der er i baneudviklingsplanen endvidere afsat midler til ændringer på hul 7, og disse udføres af entreprenør Nørgaard Anlæg i løbet af forsommeren. De to eksisterende høje reduceres, og jorden anvendes til etablering af mounds diverse steder på hullet. Der etableres endvidere en ny fairwaybunker og en tre-fingret greenbunker. 

Der er stadig udfordringer med vand i den ændrede fairwaybunker på hul 8. Vi har fået spulet drænrørene ned mod søen på hul 8, spændende om det er nok.

På driving range bliver der i venstre side mod vejen etableret et 9 meter højt hegn ved brug af fremskaffede brugte telefonpæle. Der arbejdes på en forbedring af græsarealet foran udslagshuset. Der etableres en flad øvebunker i højre side af rangen. Bunkeren ved indspils green ved klubhuset bliver udvidet, så træning flere ad gangen kan lade sig gøre. Et stort ønske i forbindelse med gruppetræningen.

 

“Road to Made in HimmerLand”

“Nærmest pinden” eller “tættest hullet” kender de fleste danske golfspillere måske fra lokale klubturneringer, hvor et af banens par-3 huller markeres med et målebånd og en lille resultattavle eller papirlap. Alle der rammer green i første slag, kan skrive deres navn og afstand til pinden, hvis de da er tættere på end de foregående, som har spillet hullet. 

Road to Made in Himmerland er lige nøjagtig sådan en konkurrence – bare i stor og national skala. Et par-3 hul udvælges i klubben, og der spilles i en hel uge om at komme nærmest pinden – I Ribe Golf Klub bliver det uge 19. 

Der er både dagsvindere, ugevinder, hole-in-one præmier. Dagsvinderne modtager en partoutbillet til Made in Himmerland i 2022.Der findes én samlet vinder ved lodtrækning blandt dagsvinderne, som vinder VIP-billet til torsdag (27/5) til Made in Himmerland 2021.

Hole in one udløser en særlig præmie fra Made in Himmerland.  

Hvis man undervejs støtter juniorarbejdet i klubben, modtager man en torsdagsbillet til Made in Himmerland 2022.  

Der er udpeget en ambassadør for Road to Made in Himmerland i Ribe Golfklub, som er Helle K. Hansen. Konkurrencen afvikles i samarbejde med og vejledning fra Dansk Golf Union og så snart Ribe Golfklub modtager materiale fra DGU vil der blive udsendt og opsat vejledninger. 

 

DGU’s henvendelse vedr.  Corona

Der må være 10 samlet udendørs, og stadig 5 personer indendørs. Til idrætsaktiviteter må der være 50 personer udendørs.

Vi må fortsætte som hidtil med spil fra 1. tee.

I princippet kan vi også starte med gunstart for klubber i klubben efter påske, hvor sommergreens er åben. Der må ikke være samlinger indendørs, men præmieoverrækkelse kan gennemføres udendørs – stående – idet borde/bænke er omfattet af reglerne for restaurant drift i forbindelse med afspritning/rengøring.

I midten af april skal regeringen komme med forslag til forsamlingsforbudet. Her åbnes det formentlig op til at flere kan samles, og restauranter og cafeer må åbne fra 6. maj.

Forholdene kan dog ændres, såfremt smitten stiger igen. Den fulde tekst fra DGU kan ses her  >>

 

Når gunstart begynder er det efter de nye vilkår som bestyrelsen har besluttet. Det gælder morgen/formiddagsklubberne

Gunstarten for klubber- i-klubben kan få start fra uge 16. evt. kun med udendørs muligheder, men i løbet af maj formentlig på de sædvanlige vilkår.

Når gunstart begynder er det efter de nye vilkår som bestyrelsen har besluttet. Det gælder morgen/formiddagsklubberne. 

Et eksempel er mandagsholdet der starter 8.30. Her starter 2 hold fra tee 1, 1 hold fra tee 18 og 17, og 2 hold fra tee 16, 15, 14. Det er 4 bolde – så 40 spillere er til start. Hvis der er flere spillere tages tee 13, 12, 11, og 10 med, hvilket er 28 spillere. Hvis man er færre spillere flyttes den anden vej, så tee 14 og15 ikke bruges.

Det vil betyde lukning af banen. Fra 8.30-10.00/10.30 fra 1. tee. Øvrige spillere kan bestille tid som sædvanligt fra morgenstunden til 08.20 og fra 10.00/10.30 og resten af dagen. 

Ændringen vil blive evalueret ved sommerferiens start.

 

Ikke bekræftede tider i golfbox

Ikke bekræftede tider i golfbox. Se nyheden her på linket her >>

 

Som bekendt bestiller vi en tid på banen og bekræfter tiden, inden vi spiller. Som I kan læse fra artiklen i golf.dk er det et stigende problem i de danske golfklubber.

I Ribe Golfklub har 266 personer ikke bekræftet tiden 750 gange i perioden fra 1. januar 2021 til 22. marts 2021. 

Altså lidt over 2 1/2 måned. De 50 “værste” medlemmer topper med 19-17-16-13 og ned til 4 gange, hvor spilleren ikke har bekræftet spilletiden. Det er ikke ok.

Der er 2 muligheder. At man har spillet uden at bekræfte tiden, eller spilleren slet ikke har spillet. Er det sidste tilfældet, har spilleren blokeret for, at en anden spiller kan bestille tiden.

Bekræft nu tiden eller aflys den ved fravær. Alt kan ordnes hjemmefra ved hjælp af golfbox appen.

Vi følger op på sagen de kommende måneder.

 

Bestyrelsen