You are here:

Regulering af Handicap

Regulering af handicap

 I januar 2021 overgik Danmark til det nye World Handicap System. Dette nye handicap-system har betydning for hvordan et handicap fremadrettet udregnes.

Det nye handicapsystem fra 2021 har betydning for hvordan et handicap fremadrettet udregnes. Hvor handicap før blev udregnet på baggrund af dagens score, bliver det med det nye system udregnet på baggrund af et gennemsnit af de 8 bedste runder ud af de sidste 20 spillede runder. I et system med løbende 20 scores påvirkes gennemsnittet af dels den nye score og dels den score der forsvinder (nr. 21). Enhver ny score kan derfor føre til et højere eller lavere handicap, uanset om der er spillet over eller under handicap, og det kan skifte hvilke scores der er de bedste, uanset rundens resultat.

Ydermere bliver der dagligt udregnet en ‘PPC’ (Palning Conditions Calculation), som på baggrund af de indleverede scores på dagen udregner hvor ‘svære’ eller ‘lette’ spilleforholdene har været på den enkelte dag. Det betyder at man fremover ikke altid skal lave 36 stableford-point for at spille til handicap. Hvis forholdene har været specielt svære en dag, kan f.eks. 35 eller 34 point være ’til handicap’, hvilket vil betyde at man med 36 point går ned i handicap. Tilsvarende hvis forholdene har været specielt lette: så kan eks. 37 point være ’til handicap’, hvorfor man så skal lave 38 point for at gå ned i handicap.

Ligesom før kan man indlevere runder på 9 eller 18 huller, men fra 2021 har det også været muligt at indlevere runder på eks. 12 huller – såfremt dette er meldt ud ved rundens start. Hvis man altså spiller 18 huller, tæller alle 18 huller.

 

For at få et så retvisende handicap som muligt med det nye system, er det derfor også vigtigt at få indleveret alle spillede runder. Fra 1. januar 2021 udregnes det nye handicap. Det sker på baggrund af de 20 seneste runder, hvis man har spillet 20+ runder i 2020. Hvis ikke man har spillet 20 runder i 2020, tælles ældre runder med tilbage til 2018.

 

Følg dit Scorearkiv på GolfBox – og læs mere om World Handicap System her.