You are here:

Generalforsamling den 7. marts 2023

RIBE GOLF KLUB

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
  5. Forslag fra bestyrelsen. (Nedsættelse af Ordensudvalg)
  6. Forslag fra medlemmerne.(Forslag fra Mogens Beck)
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.* 
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

* Bestyrelsen:

Erling Andersen (ønsker ikke genvalg)

Tove Korsholm (ønsker ikke genvalg)

Vagn Kjær Nielsen (villig til genvalg)

Bestyrelsen forslår genvalg af Vagn Kjær Nielsen,
samt nyvalg af Jørn Frandsen og Henning Juel til bestyrelsen

*Suppleant:

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Flemming Rasmussen til suppleant.

 

Bestyrelsen

Læs bestyrelsens beretning for 2022
Årsregnskab for 2022
Budget og kontingent 2023
Referat fra generalforsamlingen
Vedtægter for Ordensudvalg
Forslag fra Mogens Beck
CV for Jørn Frandsen
CV for Henning Juel
CV for Flemming Rasmussen