You are here:

Pesticidforbrug

Ribe Golf Klub har minimeret brugen af sprøjtemidler.

Det er lykkedes for vores greenkeepere ikke bare at overholde de lovbestemte belastningsnormer, men også at sikre en velplejet bane med et minimum forbrug af plantebeskyttelsesmidler, der ligger under, hvad golfbaner i Danmark i gennemsnit bruger.

Den danske miljølovgivning sætter snævre grænser for brugen af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) ved pleje af golfbaner, herunder vores bane i Ribe Golf Klub.

Klubben skal hvert år indberette brugen af sprøjtemidler til Miljøstyrelsen.

Se sprøjtemiddel indberetningen fra 2020