Til orientering !

Der vil i denne tid forekomme glatte fliser ved klubhuset i Ribe Golf Klub på grund af vejret. Der vil derfor stå nogle spande med vejsalt, som kan benyttes. Spandene vil stå i mellemgangen mellem stuehuset og stalden og lige indenfor døren i klubhuset. Så brug af saltet, hvis du oplever glatte fliser.

Pas på jer selv og hinanden

God jul

Ribe Golf Klub