Ribe Golf Klub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal efter vedtægterne tilsendes formanden og være denne i hænde skriftligt – eller via E-mail: ibdams49@gmail.comsenest mandag den 26. februar 2024.

Bestyrelsen