Referatet fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2024 kan læses her