Referatet fra det konstituerende møde i bestyrelsen i Ribe Golf Klub kan læses her