Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 16. februar 2022 kan læses her