Affaldssortering

Vi sorterer affald i hjemmet i mange fraktioner, og det er ikke anderledes i en golfklub. Esbjerg kommune har pålagt erhvervsvirksomheder at affaldssortere. Ribe Golf Klub har netop indgået ny aftale omkring fremtidig håndtering af affald.

Det betyder, at der fremadrettet skal sorteres i 4 fraktioner:

  • Pap og papir
  • Madaffald
  • Hård/blød plast, metal og drikkekartoner
  • Restaffald/brændbart

Miljøstationen med affaldsbeholderne til de 4 fraktioner er placeret samme sted som nu – mellem den røde lade og parkeringspladsen.

I klubhuset
Der er opstillet affaldsspande med piktogrammer, som matcher fraktionerne i containerne.

På golfbanen
Ud fra devisen ”Hvad man kan tage med ud, kan man også tage med ind” er alle skraldespande på banen fjernet. Golfspillerne skal i stedet opbevare eget affald under golfrunden. Affaldet kan efter runden sorteres og deponeres i miljøstationen ved parkeringspladsen.

Positive følgevirkninger
Ændringerne betyder, at der ingen grimme skraldespande er på banen. Og greenkeeperne skal ikke bruge deres tid på tømning af skraldespande.
Vi vil bede alle gæster og medlemmer medvirke til at den nye ordning bliver en succes – ikke mindst for miljøets skyld.

Administrationen/Bestyrelsen