Generalforsamling

Ribe Golf Klub indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2024 kl. 19:00 i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe. Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse. Forslag fra bestyrelsen.…