Print

Begyndertuneringer 2017

Resultaterne af begynderturneringerne 2017:

  Damer:   Herrer:
19-04 1: Gerda Mikkelsen 17 point
2: Anne Jensen 15 point
3: Hanne M. Pedersen 15 point
  1: Gunnar Skov 16 point
2: Erik Mackenhauer 16 point
       
03-05 1: Aase Larsen 17 point
2: Sanne Koch 16 point
3: Karen S. Christensen 16 point
4: Dorthe Vestergaard 16 point
5: Lena Nielsen 15 point
  1: Søren Nielsen 23 point
2: Erik Mackenhauer 22 point
3: Viggo Jepsen 22 point
4: Hans Erik Haase 13 point
5: Jens Henriksen 11 point
       
17-05 1: Dorthe Vestergaard 14 point
2: Hanne M. Pedersen 14 point
3: Dorris Højen 14 point
4: Jonna Hartmann 13 point
  1: Frederik Matzen 16 point
2: Tage Mortensen 14 point
3: Niels Chr. Winum 13 point
       
31-05 1: Sanne Koch 25 point
2: Hanne M. Pedersen 18 point
3. Karen S. Christensen 18 point
4: Connie B. Hansen 17 point
5: Else Truelsen 16 point
  1: Niels Chr. Winum 16 point
2: Jens Pedersen 15 point
       
14-06 1: Andrea Schultz 18 point
2: Kirsten Jørgensen 16 point
3: Gerda Mikkelsen 12 point
4: Dorris Højen 12 point
5: Sanne Koch 11 point
6: Hanne M. Pedersen 11 point 

  1: Jens Pedersen 21 point
2: Frederik Matzen 18 point
3: Erik Mackenhauer 18 point
4: Johannes Bjerregaard 15 point
5: Hans Jermiin 15 point
6: Kjeld Birk 14 point 
       
28-06 1: Hanne M. Pedersen 22 point
2: Andrea Schultz 19 point
3: Ulla Jørgensen 18 point
4: Sanne Koch 17 point
5: Agnethe Andersen 17 point
6: Connie B. Hansen 16 point
7: Lilli Juhl 14 point
  1: Jens Pedersen 19 point
2: Johannes Bjerregaard 18 point
3: Frederik Matzen 17 point
       
12-07 1: Kirsten Jørgensen 17 point
2: Connie B. Hansen 11 point
3: Hanne M. Pedersen 11 point
4: Sonja Ager 10 point
5: Jonna Hartmann 10 point
6: Ulla Jørgensen 9 point
  1: Frederik Matzen 24 point
2: Gert Nielsen 20 point
3: Johnny Christensen 20 point
4: Erik Mackenhauer 20 point
5: Rolf Jepsen 20 point

       
26-07 1: Connie B. Hansen 21 point
2: Ulla Jørgensen 18 point
3: Dorris Højen 18 point 
4: Gerda Mikkelsen 17 point
5: Sanne Koch 17 point
  1: Preben J. Pedersen 25 point
2: Hans Jermiin 16 point
3: Tage Mortensen 15 point
       
09-08 1: Andrea Schultz 16 point
2: Hanne M. Pedersen 15 point
3: Sanne Koch 15 point
4: Agnethe Andersen 15 point 
  1: Johannes Bjerregaard 23 point
2: Gert Nielsen 16 point
 
       
23-08 1: Lilli Juhl 18 point
2: Sanne Koch 18 point
3: Andrea Schultz 16 point
4: Dorris Højen 16 point 
5: Birgitte M. Hansen 15 point 
6: Solveig Ø. Nielsen 12 point
  1: Gert Hansen 20 point
2: Johnny Christensen 18 point
3: Preben J. Pedersen 18 point
4: Niels Chr. Winum 17 point 
5: Jens Pedersen 16 point
       
06-09 1: Andrea Schultz 17 point
2: Sanne Koch 16 point
3: Lena Nielsen 14 point
4: Connie B. Hansen 14 point 
  1: Jens Pedersen 19 point
2: Johannes Bjerregaard 19 point
3: Johnny Christensen 18 point


Onsdag den 20. september 2017 blev afslutningsturnering for begyndere og let øvede afviklet. Efter et halvt års start på golfspillet med træning, regelundervisning, prøver og turneringer, sluttede året med at spille en 9 hullers scramble, hvor alle deltagerne var med til at bidrage til resultatet.

Arrangementet, som også havde deltagelse af spillere fra klub 37, blev derefter afsluttet med en hyggelig fællesspisning forestået af Tove Korsholm, samt efterfølgende præmieuddeling.

Der er i årets løb afholdt 12 begynderturneringer med deltagelse af 276 spillere, samt 99 frivillige hjælpere ved afvikling af disse turneringer.
Der er i årets løb afholdt 10 klub 37 arrangementer med deltagelse af 175 spillere, samt nogle frivillige hjælpere ved afvikling af disse arrangementer.

Selvom begynderturneringer nu er afsluttet for i år lød opfordringen til at fortsætte golfspillet i de mindre netværks grupper, der er etableret i løbet af året.

Det blev påpeget, at man er opmærksom på etikettereglerne om at lukke igennem, hvis man leder efter sin bold, eller man ikke kan overholde spilletempoet.

Endelig blev der orienteret om kommende vinterregler, hvor der spilles fra måtter på fairway og med oplæg i semirogh. Overgang til vinterregler sker som regel, når frosten sætter ind, og det vil blive bekendtgjort via nyhedsbrev samt på klubbens hjemmeside.

Tak til alle deltagere og hjælpere for den ildhu der er udvist ved afvikling af årets arrangementer.

Med golfhilsen
Begynderudvalget