NYHEDER

Print
   
08-07-2019  (Banen lige nu) Placering af rive i bunker    

Korrekt placering af rive i bunker gør, at der er mindst mulig chance for, at bolden bliver stoppet af rivehovedet. Riven placeres derfor på tværs af spilleretningen, som vist på billedet til venstre. Af hensyn til personalet skal hele riven være i bunkeren.
20-06-2019  (Banen lige nu) Hul 16 genåbnet    

 Det nye område i svinget på hul 16 er nu åbnet. Man må derfor gerne spille derfra og her gælder reglen om oplæg på fairway også. Hvis ikke man lander i det nysåede område viser skiltene at man skal gå uden om arealet. Dette bedes respekteret så vi skåner det mest muligt. Greenkeeperen
07-06-2019  (Banen lige nu) Bold op af hul - uden at skade hulkant.    

 Følgende link/video illustrerer hvordan man tager bolden op af hul uden at skade hulkanten og flaget stadig står i koppen. Det er strengt forbudt at bruge selve flaget til at tage bolden op med. Klik på læs mere og klik herefter på linket. https://jwp.io/s/cmYmbAbj
07-05-2019  (Banen lige nu) Vandingsmaskine    

 Der er indkøbt en vandingsmaskine til fairways og vi er i gang med at vande de mest lidende fairways først. Det er ikke tilladt at slukke for vandet eller hindre maskinen i at køre videre. Gå i stedet hen og hold ved slaghammeren på kanonen mens der spilles udenom.  
30-04-2019  (Banen lige nu) Der må lægges op på fairways    

Der må lægges op på fairways.