Print

Generalforsamling den 13. marts 2012

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen - se bilag >>
    (Vedtægtsændringere §12)
6. Forslag fra medlemmerne.    
    (Bilag 1 - fra Jeppe Jørgensen) >>
    (Bilag 2 - fra Peter Boch) >>
    (Bilag 3 - fra Peter Boch) >>
    (Bilag 4 - fra Mogens Hansen) >>
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg til bestyrelsen er:
    Hans Jelert (modtager genvalg)
    Holger Nissen (modtager genvalg)
    Kjeld Nissen (modtager genvalg)
    Jane Weiland (modtager genvalg)
    Valg af suppleant:
    Flemming Rasmussen (modtager genvalg)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs referatet fra generalforsamlingen >> samt bestyrelsens beretning for 2011 >>