Print

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem - både som prøvemedlem eller klubmedlem - kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.

Medlemsstatus 31.12.2018
Fuldtid ungdom/studerende 37
Fuldtid seniorer 618
Fleksmedlemmer 74
Longdistance 7
Aktive i alt 736
Passive 47
I alt 783