Print

Generalforsamling den 26. februar 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.   
6. Forslag fra medlemmerne. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs bestyrelsens beretning for 2019 >>, årsregnskab for 2019 >>  og referat fra generalforsamlingen >>.