Print

Generalforsamling den 27. februar 2019

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Læs beretningen for 2018 >>, årsregnskabet for 2018 >> og referatet fra generalforsamlingen >>