Print

Generalforsamling den 7. marts 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne. (ingen forslag til vedtagelse)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs bestyrelsens beretning for 2016 >>
årsregnskab for 2016 >>
referat fra generalforsamlingen >>