Print

MK Seniorklubben 2018

Beretning til generalforsamling torsdag den 6. december 2018:

Sæsonstart:
Vi har i år haft den skønneste sommer og nydt rigtig mange varme dage på golfbanen. I september havde vi dog et par regnvejrsdage, hvilket kunne ses på spillerantallet.
Torsdag den 5. april indledte vi sæsonen. 73 MK seniorer spillede holdspil og efter spillet blev der serveret smørrebrød samt kaffe og småkager. En tradition alle er glade for, og en rigtig god begyndelse på sæsonen.

Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 106, en tilbagegang på 1 medlem i forhold til 2017.

Inddeling i handicaprækker:
Efter årsreguleringen justeredes inddelingen i 3 handicaprækker. Det tilstræbes at rækkerne er lige store. Medio juli justeredes rækkerne igen, idet sommeren var varm og tør. En tilsvarende ny inddeling vil blive foretaget næste år. Den faste inddeling betyder dog, at fremmødte spillere i de enkelte rækker på spilledage kan variere en del.

Afvikling af turneringerne:
Det er bestyrelsens opfattelse, at vore ugentlige turneringer afvikles på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold, og henstillingerne fra sidste og forrige år om at bruge max 4½ time til en runde er gået rigtig fint. Der er sendt et kaffehold af sted inden øvrige spillere, og det har fungeret godt. Vi har i år fortsat listen, hvor kaffeholdet krydses af. Listen opdateres pr. 1. juli, når medlemstallet er kendt. Derved fordeles opgaven over spillerne.
Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem, som reglerne foreskriver.
I september fik vi ros fra spillere fra Varde, der var positive overfor så mange spillere på banen, og hvor hurtigt de blev lukket igennem.

Tællende turneringer:
Vi har atter i år haft tællende turneringer hver torsdag. En stor tak skal lyde til Torben F. Christensen, der har påtaget sig opgaven med at indtaste scorekort. Udfyldelse af korrekte scorekort er et område, vi skal forbedre. Den 18.10. var der fejl i 12,7% af kortene.
Ligeledes skal vi blive mere opmærksomme på at skrive den rigtige spillerække på kortet. Det er specielt, hvis vi får ændret handicap, så vi kommer i en anden spillerække.
Fremmødet har i perioden 1.4 – 30.10 været et gennemsnit på 51. Lavest med 23 og højst med 73 spillere.
Det er bestyrelsens opfattelse at de tællende turneringer skal fortsætte uændret i 2019.

Praktiske opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med flere nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god måde at få påskønnelse på for den ydede indsats.
Der er stadig plads til at flere melder sig til de forskellige opgaver, og vi kan kun opfordre til, at der laves mindre teams så det bliver en fornøjelse og øger samværet.

Turneringer til velgørende formål:
Torsdag den 14.juni spillede vi en turnering til fordel for Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund. I år var der indlagt forskellige konkurrencer. Efter spillet fik vi grillede pølser og kartoffelsalat. Vi har nu i 5 år spillet denne turnering, deltagerantal og overskud har været:.
Deltagerantal og overskud har været:

År Deltagere Overskud
2014       75 5.700
2015       76 6.400
2016       56 4.500
2017       62 5.100
2018       65 4.925


Vi vil derfor gerne have tilkendegivelse på, om vi skal fortsætte med denne turnering til fordel for Julemærkehjemmet. I givet fald, om fornyelsen i år skal fortsætte.

Venskabsklubber:
Den 24. maj var 41 Mk seniorer på besøg hos venskabsklubben i Skærbæk Mølle. Vi spillede stableford i 3 rækker, og der var præmier til de 3 bedste i hver række og fra hver klub. I 2019 er det os, der inviterer til besøg.

Den 6. september i flot sensommervejr havde vi besøg af 52 seniorer fra Aabenraa Golfklub. Turneringen gik rigtig godt, og det hyggelige samvær fortsatte under spisningen. Præmierne fordeltes til de 3 bedste fra hver klub i de 3 inddelte rækker. Aabenraa vandt sammenlagt.

Venskabsturneringer fremover.
Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år.

Udflugt:
Den 9. august gik turen til Gyttegaard Golfklub, hvor 36 seniorer spillede en rigtig god runde. Vejret var godt, og vi nød spillet og det flotte smørrebrød, hvorefter præmierne fordeltes.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til udflugt næste år.

Golftur:
Fra den 27. - 29. august havde Erik Wonsbek og Ane Marie Bertramsen arrangeret en rigtig god og vellykket golftur til Himmerland for Mk seniorer m.fl.
Vi spillede på 2 meget forskellige baner i henholdsvis Hjarbæk og Hvalpsund. Vi boede på Sport & Academy i Farsø, hvor forholdene for socialt samvær er optimale. Det forlyder, at de igen vil påtage sig opgaven med en golftur.  
For en god ordens skyld skal nævnes at turen arrangeres uden for MK seniorklubben.

Fremtiden:

Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter, som har været gældende hidtil.
Et nyt forslag er, at vi en eller to gange alle spiller ud fra tee 52.
I 2019 kommer der nye golfregler. For at så mange som muligt får kendskab til de nye regler, kan det være nødvendigt med en informationsdag.


Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det skal vi værne om. Det flotte fremmøde samt den gode tone blandt medlemmerne er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare og udvikle klubben, så Ribe Golfklubs MK seniorer har lyst og interesse i at være en del af dette fællesskab.

Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Det er tyve procent taktik og teknik. De øvrige firs procent er filosofi, humor, tragedie, melodrama, romantik, kammeratskab – og snak.

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.

Regnskab 2018 her>> 
Referat fra generalforsamlingen 2018 her>>