Print

MK Seniorklubben 2017

Beretning til generalforsamling torsdag den 7. december 2017:

Sæsonstart:
Torsdag den 30. marts indledte vi sæsonen. 72 MK seniorer spillede holdspil og efter spillet blev der serveret smørrebrød samt kaffe og småkager. En tradition alle er glade for og en rigtig god begyndelse på sæsonen.

Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 107, en nedgang på 2 medlemmer i forhold til 2016.
Deltagerantallet har i perioden 1.11. – 31.10. i gennemsnit pr. match været på 43 deltagere.

Inddeling i handicaprækker:
Efter årsreguleringen justeredes inddelingen i 3 handicaprækker, så rækkerne blev lige store. En tilsvarende ny inddeling vil blive foretaget næste år.

Afvikling af turneringerne:
Det er bestyrelsens opfattelse, at vore ugentlige turneringer afvikles på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold. Der er sendt et kaffehold af sted inden øvrige spillere, og det har fungeret godt. Vi har i år fortsat listen, hvor kaffeholdet krydses af. Derved fordeles opgaven over spillerne.
Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem, som reglerne foreskriver.

Tællende turneringer:
Vi har i år haft tællende turneringer hver torsdag. En stor tak til Torben F. Christensen, der har påtaget sig opgaven med at indtaste scorekort. Udfyldelse af korrekte scorekort er et område, vi kan forbedre. Ligeledes skal vi blive mere opmærksomme på at skrive den rigtige spillerække på scorekortet. Det er specielt, hvis vi får ændret handicap, så vi kommer i en anden spillerække.Vi har, desværre også i år, været ramt af dårligt vejr på turneringsdatoerne. Banen har også været lukket i kortere perioder pga. den megen nedbør. Banens tilstand har betydet, at vi har aflyst nogle tællende turneringer. På trods af den regnfulde sommer har banen været rigtig flot. Fremmødet har i perioden 1.4 - 30.10. haft et gennemsnit på 51. Lavest med 25 og højst med 65 spillere.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de tællende turneringer skal fortsætte uændret i 2018. 

Praktiske opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med flere nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god måde at få påskønnelse på for den ydede indsats.

Turneringer til velgørende formål:
Torsdag den 29. juni spillede vi en turnering til fordel for Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund.
Vi har nu i 4 år spillet denne turnering, deltagerantallet veksler hvert år.
Deltagerantal og overskud har været:

År Deltagere Overskud
2014       75 5.700
2015       76 6.400
2016       56 4.500
2017       62 5.100


Vedr. ”Slå et Slag” turneringen til Kræftens Bekæmpelse var gens. beløbet 12.555 kr./ år i 3 års perioden 2011, 2012 og 2013. Her afholdtes også amerikansk lotteri over mange sponsorerede gaver.

Vi vil derfor gerne have tilkendegivelse på, om vi skal fortsætte med denne turnering til fordel for Julemærkehjemmet. I givet fald, om den skal ligge sammen med suppedagen eller særskilt, og om der skal indlægges forskellige konkurrencer i turneringen.

Venskabsklubber:
Den 18. maj i flot sommervejr havde vi besøg af 48 seniorer fra Skærbæk Mølle Golfklub. Turneringen gik rigtig godt, og det hyggelige samvær fortsatte under spisningen. Præmierne fordeltes til de 3 bedste fra hver klub i de 3 inddelte rækker, inden der blev taget afsked med et gensyn i 2018 i Skærbæk Mølle.

Den 7. september var 42 Mk seniorer på besøg hos venskabsklubben i Aabenraa. Vi spillede stableford i 3 rækker, og der var præmier til de 3 bedste i hver række og fra hver klub. I 2018 er det os, der inviterer til besøg.

Venskabsturneringer fremover.
Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år.

Udflugt:
Den 10. august gik turen til Holsted Golfklub. hvor 43 seniorer spillede en rigtig god runde. Vejret var godt, og vi nød spillet og det flotte smørrebrød, hvorefter præmierne fordeltes.

Golftur:
Fra den 28. - 30. august havde Erik Wonsbek og Ane Marie Bertramsen arrangeret en rigtig god og vellykket golftur til Himmerland for Mk seniorer m.fl. Vi spillede på 2 meget forskellige baner i henholdsvis Viborg og Hvalpsund. Vi boede på Sport & Academy i Farsø, hvor forholdene for socialt samvær er optimale. Vejret var godt, og der var mange fine præmier. Det forlyder, at de begge igen vil påtage sig opgaven med en golftur.
For en god ordens skyld skal nævnes at turen arrangeres uden for MK seniorklubben.

Fremtiden:

Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter, som har været gældende hidtil.

Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det flotte fremmøde samt den gode tone blandt medlemmerne er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare og udvikle klubben, så Ribe Gol Klubs MK seniorer har lyst og interesse i at være en del af dette fællesskab.

Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Det er tyve procent taktik og teknik. De øvrige firs procent er filosofi, humor, tragedie, melodrama, romantik, kammeratskab – og snak.

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.

Generalforsamling torsdag den 7. december 2017:

Anna Pedersen takker Erik Wonsbek for 12 års bestyrelsesarbejde.

Regnskab 2017 her>> 
Referat fra generalforsamlingen 2017 her>>