Print

Senior MK

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Turneringsprogram 2020 her>>

Spilletid torsdag i tidsrummet 09.30 - 14.00

Som medlem kan optages medlemmer af Ribe Golf Klub, der er fyldt 60 år (for par skal den ældste i parfor-holdet være fyldt 60 år) og opfylder handicapkravet. Der kan gives dispensation til førtidspensionister.
Klubben er for par og enlige. Hvis begge i parforholdet spiller golf, henstilles at begge parter er medlemmer.

Handicapkravet er: 38 for den ene part og 41 for den anden part.
Kontingent er årligt 200 kr. pr. medlem.

Se vedtægterne her>> 

Bankkontornummer: Reg: 9738  Konto: 3223620

Der startes ud fra forskellige teesteder.

Banen er ikke lukket i denne forbindelse.
Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.
Torsdag den 16. maj havde Senior MK besøg af 48 seniorer fra Skærbæk Mølle Golfklub.


Svend Erik Jensen, Anna Pedersen, Tove Korsholm, Ane Marie Bertramsen, Ewald Witt.

Bestyrelsen i MK Seniorklubben 10. januar 2020:

Formand Anna Pedersen  21 26 19 36  avp@bbsyd.dk
Næstformand Svend Erik Jensen 23 69 35 00 aask@post12.tele.dk
Kasserer Ewald Witt 26 30 84 54 agewitt5251@stofanet.dk
Best. medlem Tove Korsholm 30 48 01 02  tovekorsholm@bbsyd.dk
Best. medlem Ane Marie Bertramsen 27 24 06 07 ambribe@stofanet.dk

Kontakt til:
Anna Pedersen
Nordhaven 6
6630 Rødding
Tlf.: 2126 1936
Email: avp@bbsyd.dk