KLUBBER I KLUBBEN
RIBE GOLF KLUB
Ribe Golf Klub
Snepsgaardevej 14
6760 Ribe
Tlf.: 7544 1454

Print

Old Girls

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Spilletid tirsdag i tidsrummet 09.30 - 14.00. Der startes ud fra forskellige teesteder.
Banen er ikke lukket i denne forbindelse.


Se spilleplan for sæson 2020 her >>

Old Girls er åben for nye medlemmer. 

Handicap max. 51/54.  

Scorekort afleveres udfyldt senest 15 minutter før tid.

Kontingent kr. 200,00 - betales inden 15. maj - gerne til Old Girls' bankkonto: reg.nr.: 7780 kontonr.: 0002223410.

Deltagergebyr kr. 5,00 pr. gang.

Efter spillet mødes vi i klubhuset til kaffe/the og evt. medbragt mad samt kårer dagens vindere.

Se i øvrigt opslag på tavlen - ret til ændringer forbeholdes.

Se vedtægterne her>>

Generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. november 2019 -
læs referatet >> - læs formandens beretning >> - læs regnskab >> 

Formand: Tut Hollænder tlf.: 2035 2108 mail: hsh-tut@post7.tele.dk
Kasserer: Aase Lindstrøm tlf.: 2943 1114 mail: miin.lind@lic-mail.dk
Sekretær: Tinse Andresen tlf.: 5094 0233 mail: ta@rnet.dk
  Hanne Sørensen tlf.: 2280 3450 mail: hmsmail0609@gmail.com
  Kirsten Sørensen tlf.: 2742 2096 mail: kirsten-sorensen@stofanet.dk