KLUBBEN
RIBE GOLF KLUB
Ribe Golf Klub
Snepsgaardevej 14
6760 Ribe
Tlf.: 7544 1454

Print

Slettepolitik for Ribe Golf Klub

Generelt
Efter persondataforordningen skal personoplysninger slettes, når det ikke længere er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde det formål, som de er indsamlet til.

Formålet med denne slettepolitik er at fastsætte konkrete slettefrister for forskellige typer af personoplysninger, som Ribe Golf Klub har om henholdsvis medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere.

Databeskyttelsesforordningen indeholder hverken minimums- eller maksimumsperioder for, hvor lang tid personoplysninger skal eller må opbevares. Det er op til den dataansvarlige at vurdere, hvad der er den korrekte periode, dog vil anden lovgivnings bestemmelser have betydning for denne vurdering, eksempelvis forældelseslovens regler, bogføringslovens regler o. lign.

Hvordan skal oplysningerne slettes
Når en slettefrist er indtrådt, skal de pågældende personoplysninger slettes fuldstændigt fra alle de medier og systemer, hvor de er lagret.

Sletningen skal ske på en måde, så persondataene ikke kan genskabes (sletning i systemer, makulering af papirer etc.

Sletningen skal ske både hos klubben selv, men også hos eventuelle databehandlere og underleverandører.

Der skal løbende føres kontrol med, at sletningen rent faktisk er sket - både hos os selv og hos databehandlere/underleverandører.

Oplysninger vedrørende ansættelse i Ribe Golf Klub
Kategori Ribe Golf Klub’s sletteregel og begrundelse.
Uopfordrede ansøgninger. Slettes senest 3 måneder efter ansøgning er modtaget og vurderet om relevant eller ej.
Ansøgninger hvor der er givet afslag på grund af ansættelse af anden person. Slettes senest 3 måneder efter afslag er meddelt.
Ansatte i Ribe Golf Klub. Slettes senest 5 år efter udgangen af det år, hvor medarbejderen er fratrådt, med mindre konkrete omstændigheder gør det nødvendigt at gemme oplysningerne i længere tid.

Oplysninger vedrørende medlemmer i Ribe Golf Klub
Kategori Ribe Golf Klub’s sletteregel og begrundelse.
Medlemsoplysninger. Slettes senest 3 år efter udgangen af det år, hvor medlemmet har meldt sig ud.
Ovenstående frist er begrundet i krav om dokumentation for medlemsantal i henhold til Folkeoplysningsloven, hvorefter tilbagebetalingskrav kan rejses i op til 3 år efter udbetaling. 

Oplysninger vedrørende samarbejdspartnere med Ribe Golf Klub
Kategori Ribe Golf Klub’s sletteregel og begrundelse.
Samarbejdspartnere i form af sponsorer og leverandører. Slettes 3 år efter udgangen af det år, hvor aftale med samarbejdspartneren ophørte.
Ovenstående frist er begrundet i, at eventuelle erstatningskrav eller lignende vil være undergivet 3 års forældelse. 

Den 25. maj 2018
RIBE GOLF KLUB