Print

Pay & Play banen

På Pay & Play banen er der lige blevet gravet mange huller og plantet forskelligt, som med tiden vil give læ på banen.
Af plantearter er der valgt nogle, som skulle kunne tåle vind og vejr. Der er plantet fyr, eg, sølvpil, lærk og alm. røn.